JHL197

Yhdistyksen purkaminen ja jäsenten siirtyminen JHL615 ja JHL869 yhdistyksiin


Yhdistyksemme on päätetty purkaa 12.10.2021 pidetyssä kokouksessa (ensimmäinen purkukokous). Pidämme toisen purkukokouksen 16.11.2021, jonne toivomme kaikkien jäsenten tulevan.

Toisen purkukokouksen päivämäärä on myös yhdistyksen lopettamispäivämäärä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-       Kuullaan ja hyväksytään hallituksen valmistelema selvitys yhdistyksen toiminnasta kuluneen kalenterivuoden osalta

-       Kuullaan ja vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös kuluneelta kalenterivuodelta

-       Kuullaan tilintarkastajien lausunto koskien kulunutta kalenterivuotta

-       Päätetään yhdistyksen purkamisesta

-       Päätetään yhdistyksen varojen, omaisuuden ja tulevien jäsenmaksupalautusten siirtämisestää sekä pankkitilien lopettamispäivä

-       Valitaan selvitysmies/miehet yhdistyksen purkutoimien loppuunsaattamista varten.

Jäsenet siirretään JHL615 ja JHL869 yhdistyksiin riippuen toimialasta, yhdistyksen varat siirretään siirtyvien jäsenten määrien mukaan kyseisiin yhdistyksiin. Eläkkeellä olevat jäsenet siirtyvät sen mukaan, minkä toimialan alla olivat työelämässä olleessaan.

Jäsenet, jotka toimivat alla olevan toimialan alla siirtyvät JHL615:

-       Kaupunkiympäristön toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt ja liikelaitokset: kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö, kaupunkitekniikan tulosyksikkö, Tilapalvelut-liikelaitos sekä ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon toiminnoista muodostuva tulosyksikkö.

Jäsenet, jotka toimivat alla olevien toimialojen alla siirtyvät JHL869:

-       Kasvun ja oppimisen toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt: varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, perusopetuksen tulosyksikkö, toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö.

-       Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt: perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö, terveyspalvelujen tulosyksikkö ja vanhusten palvelujen tulosyksikkö.

-       Elinvoiman tulosalue, jolla sijaitsee seuraavat tulosyksiköt: elinkeino- ja työllisyyspalveluista muodostuva tulosyksikkö, kulttuurin tulosyksikkö ja liikunnan tulosyksikkö. Seuraa uuden tulosalueen valmistelua sivulla Organisaatiouudistus - kohti elinvoiman tulosaluetta

-       Konsernihallinto, jolla sijaitsee kaupungin keskitetyt ohjaus- ja palvelutoiminnot

-       Espoon Catering


Muistathan tarkistaa jäsenyyden siirtymisen jälkeen, että palkastasi on peritty jäsenmaksu. Jos jäsenmaksua ei ole peritty, ota heti yhteyttä yhdistyksen jäsenasianhoitajaan ja toimita työnantajalle jäsenmaksun perintäsopimus. Perintäsopimuksen voit tulostaa jhl.fi nettisivuilta https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/muutokset-elamassa/.

Jos haluat siirtyä johonkin toiseen yhdistykseen, ilmoita siitä jäsenasiainhoitajalle (nimi, puhelin, sposti) 30.10.2021 mennessä. Tee yhdistyksen muutosilmoitus omaJHL:n tai liiton nettisivujen kautta.


JHL197Anu Harsia
Puheenjohtaja

JHL:n logo, punainen ympyrä jonka takana oranssi rinkula.
Motiivi- logo. Punaisella kirjoitettu "Motiivi"
JHL jäsenpalvelu 24h logo

Arvoisa jäsen onhan jäsentietosi ajan tasalla?


Kun jäsentietosi ovat ajan tasalla, saat enemmän ja parempaa tietoa ja tukea liitoltasi.
 

Espoon kunta-alan yhteisjärjestö 920

Espoon kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry. on perustettu 4.1.1967. Yhdistys toimii Espoon kaupungin neljän JHL:läisen, lähinnä kuukausipalkkaista henkilöstöä edustavan yhdistyksen kattojärjestönä:

Yhdistys 920

Yhdistykset jotka kuuluvat yhteisjärjestöön 
Yhdistys 197
Yhdistys 869