Työsuojelu

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa.


Työsuojeluvaltuutettu:

  • Edustaa työpaikan työntekijöitä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa asiapiirin mukaisissa asioissa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.
  •  Perehtyy oma-aloitteisesti työpaikan työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.
  • Osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin.
  • Osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.